اهداف شرکت

شرکت پیمانکاری نیرو کشش صنعت با استفاده از نیرو های متخصص و با تجربه و دارا بودن تجهیزات فنی آزمایشگاهی لازم و همچنین داشتن سوابق مفید و ارزشمند در زمینه پیمانکاری نفت،گاز و ساخت سازه های صنعتی ،تعمیرات اساسی جرثقیل های فوق سنگین ،برگزاری دوره های اپراتوری جرثقیل ضمن انتخاب سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :


-افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیاز ها و انتظارات ایشان 
-بهبود مداوم کیفیت و بکارگیری فن آوریهای پیشرفته به روز در انجام مطالعات و آزمایشهای مربوطه
-ارتقاء سطح دانش پرسنل با آموزش هدفمند ،برنامه ریزی شده ، مستمر و اثر بخش 
-بهبود فرایند در جهت کاهش هزینه ، زمان و انرژی 
-ایجاد انگیزش در کارکنان به عنوان مشتری داخلی به منظور نیل به اهداف کیفیت و بهبود مستمر
-رعایت قوانین و مقررات ایمنی بهداشت حرفه ای و تعهد به حفظ بهبود مستمر سلامت و ایمنی نیروی انسانی
-تامین منابع لازم به منظور اسقرار سیستم یکپارچه مدیریت مطابق با الگوی استاندارد 
-تعیین الزامات قانونی و دولتی مرتبط با محیط زیست ، ایمنی و بهداشت .

تماس با ما

خوزستان /اهواز /پاداشهر /خیابان 10 پادادشهر/سیتی سنتر هیراد/طبقه سوم اداری/ واحد9

 شماره تلفن دفتر مرکزی:           35545246-061

شماره تلفکس دفتر مرکزی:        35545247-061

شماره تلفن همراه مدیریت:         09161111870

شماره همراه مسئول دفتر :        09160407384

    e mail:nks.group2000@gmail.com

   web site:www.nksco.ir