طراحی و مهندسی


1-  ویژگیهای طراحی

1-1 سازه فلزی

طراحی سازه بر اساس آیین نامه های بین المللی طراحی جرثقیل نظیر  (انجمن آمریکایی سازندگان جرثقیل) و FEM(Fédération Européenne des Métallurgistes)(اتحادیه اروپایی سازندگان تجهیزات جابجایی مواد) ورعایت کلیه اصول علمی در طرح ومحاسبه انجام میشود.شرایط مختلف بهره برداری و بارگذاری تعریف وشبیه سازی میگردد ودر بارگذاریهای بحرانی مواردی نظیر تنش ،خستگی،تغییر شکل وجابجایی تحلیل ارتعاشی کمانشی وناپایداری کنترل میشوند. پل های جرثقیل از پروفیل های بال پهن و یا بصورت Box   حاصل از جوشكاری ورق های استاندارد فولادی ساخته می شود . پلها طوری طراحی می شوند كه خیز حاصل از ماكزیمم بار كمتر از حد مجاز استاندارد و یا خواسته كارفرما باشد. ( درغیر اینصورت در پیشنهاد ذكر می گردد ). قبل از انجام جوشكاری ، تمامی قطعات بدقت بازرسی و تمیز می شوند. جوشكاری ( عموماً MIG & SAW) توسط دستگاههای جوشكاری نیمه اتوماتیك ویا جوشکاران با مدرک تخصصی ودارای گواهینامه صورت می پذیرد. مونتاژ جرثقیل بر روی یك شاسی مونتاژ ( بمنظور حصول اطمینان از مونتاژ دقیق ) انجام می گیرد. درصورت نیاز كارفرما ، در مورد جرثقیل های دوپل راهروی سرویس و دسترسی درطول پل با نرده و گارد كف با لحاظ نمودن كلیه مقررات واستانداردها قابل ساخت و تحویل می باشد. امتیاز استفاده از این راهرو ، دسترسی ایمن و آسان به بالابر، كالسكه، موتورهای طولی و تابلوی برق جرثقیل در هنگام عملیات سرویس و نگهداری است . جرثقیل های سقفی این شرکت علیرغم دارا بودن حداقل وزن سازه ، دارای بیشترین حد تحمل، مقاومت و پایداری می باشند.مشخصات فنی ویژه این جرثقیل ها بهمراه تجهیزات گسترده بصورت استاندارد و اختیاری این محصول را به اولین انتخاب جهت هر كاربردی با بیشترین توانایی تبدیل كرده است.

سازه جرثقیل بصورت نرم افزاری شبیه سازی گشته ورفتار آن در هنگام بارگذاریهای بحرانی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا از بروز هرنوع ایراد در محصول نهایی جلوگیری به عمل آید

2-1  اجزاء مکانیکی

طراحی و ساخت اجزاء و اتصالات مکانیکی با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر چرخها ، اتصالات و همچنین تعداد سیکل کاری و بر اسا س رسیدن به حداکثر بهره وری وجلوگیری از هرگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت پذیرفته است.

3-1 تجهیزات الکتریکی

تابلوهای سیستم برقی جرثقیل بر اساس استانداردهای IEC 34-144-157-158-255-269-292N  وسری استانداردهای       EN 60034ساخته و طراحی این نوع تابلوها با محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه قدرت قطع تجهیزاتی همانند کلیدها وفیوزها چک میگردد.در این نوع محاسبات حداقل جریان اتصال کوتاه نیز محاسبه شده است وپروتکشنهای مورد نظر جهت حفاظت تجهیزات و اپراتور در نظر گرفته شده است.جهت سهولت در راه اندازی سیستم وعیب یابی آن معمولا از کلیدهای MPBCبا قدرت قطع 100KAاستفاده شده که این نوع کلیدها با توجه به خصوصیت طراحیآنهاعلاوه بر حفاظت موتور،مسائل مربوط به جریان راه اندازی موتورها را نیز پوشش میدهند.مسائل مربوط به حفاظت اشخاص درمقابل ولتاز تماسی 48V)طبق استاندارد با استفاده از سیستم ولتاژ کاری پایین(PELV)مدنظر قرار گرفته شده است.

لازم بذکر است با توجه به طول مسیر کابل فرمان در این نوع سیستم مسائل مربوط به ظرفیت خازنی در کنتاکتورها نیز مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات مورد نیاز جهت جلوگیری از ایجاد ولتاژ مازاد بر روی بوبین کنتاکتور در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

در ساخت تابلوی برق جرثقیل با توجه به ویژگیهای نوسانی بودن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق ایران ،تمهیداتی کاملی جهت حفاظت تجهیزات الکتریکی جرثقیل ها بخصوص موتورها در مقابل نوسانات شبکه سراسری در نظر گرفته شده و با بکارگیری قطعات ساخت از گروه  اطمینان کاملی از عملکرد تابلوهای برق فراهم گردیده است.

تامین برق جرثقیل بوسیله کابل تخت و یا برای مسیرهایی با طول بیشتر از 50متر از شین با فرض تغذیه خط از وسط آن صورت خواهد پذیرفت.

4-1 تجهیزات کنترلی

با استفاده از تمهیدات خاص در طراحی تابلوهای برق سعی شده است در شتابگیریها وترمزگیریها، از وارد آمدن هرگونه تنش اضافی به بار و سازه جلوگیری و نیز حرکت پاندولی بار بطور کامل کنترل گردد.

5-1 حفاظت و ایمنی

حرکتهای طولی وعرضی جرثقیل مجهز به محدود کننده های حرکتی تک مرحله ای یا دو مرحله ای بوده و حرکت بار و جرثقیل بطور کامل در کنترل قرار دارد.

2 - استانداردهای مورد استفاده در ساخت

طراحی و محاسبات جرثقیل های این شرکت براساس استاندارد FEM  اروپا ،CMAA  آمریكا، ادغام مقررات ایمنی محلی و رعایت كدهای استاندارد ذیل می باشد

جوشكاری ساخت سازه فلزی براساسAWS D14.1,D1.1

كیفیت جوشكاری  براساسDIN 18800,sheet 7

طراحی و ساخت جرثقیل براساسDIN 15018, sheet 1,2,3

كلاس استاندارد جوشDIN 8563, sheet 3

ساخت قلاب ( SINGLE DIN 15400

ساخت قلاب ( DOUBLE DIN 15400

گواهینامه قلابDIN 15404

تجهیزات برقیVDE0100 , VDE0113, IEC 60204 -32

موتورهای برقیIEC RECOMMENDATION 24-1,34-5,72-1

طراحی گیربكسDIN 51150 ) ISO/DIS  6336/II-6336/V

استانداردهای مورد استفاده دررنگ آمیزی و پاکسازی سطح

رنگ آمیزی مطابق با شرایط محل نصب ، میزان رطوبت ،خورندگی محیط و درخواست کارفرما وبا استفاده از تولیدات شرکتهای معتبر داخلی دارای تاییدیه بین المللی صورت می پذیرد.

استاندارد این شرکت جهت رنگ آمیزی سطح در محیط های خشک، رنگ الکیدی به ضخامت120میکرون  با پاکسازی سطح کلاس Sa2 1/2  می باشد.

3 - بازرسی وکنترل کیفیت مواد اولیه و محصول

 برای اطمینان از کیفیت محصول تولیدی QCPlanخاص تهیه گردیده و کنترل کیفیت محصول مطابق آن به صورت ذیل انجام میگردد.

1- 3 -تمامی مواد اولیه مورد نیاز در ساخت سازه قبل از مصرف مورد بازرسی کنترل قرار میگیرد.

2- 3- با تعریف ایستگاه های مشخص ساخت ،کنرل ابعادی ، جوش و پروسه ساخت تحت نظارت کامل قراردارد و بواسطه نظلرت ایستگاهی از وجود عیب و انحراف در محصول نهایی جلوگیری میگردد.

3- 3- قبل از انجام عملیات رنگ آمیزی با شبیه سازی محل نصب ، سازه جرثقیل مونتاژ اولیه میگردد تا از بروز هرگونه نقص و ایراد در حین نصب جلوگیری گردد ، همچنین با استفاده از تجهیزات پیشرفته لیزری ابعاد بطور دقیق کنترل میگردد.

4 -  شرایط و موارد نصب

نصب شامل موارد ذیل است مگر درجایی دیگربنابر شرایط مشخصات فنی بنحوی دیگر ذكر شده باشد.

*  كارفرما متعهد است امكان مراجعه و حضوری ایمن و آزاد و بدون وقفه به محل نصب را فراهم سازد و موظف است هرگونه مانعی كه مزاحم نصب جرثقیل ها شود را برطرف نماید.

* هزینه تاخیرات در نصب ناشی از مواردیكه خارج از كنترل و مسئولیت این شركت باشد در تعهد كارفرما بوده و می بایست پرداخت گردد.

* روشنایی و تامین برق دائم مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی و تست در نقطه تغذیه مورد توافق  در تعهد خریدار است. شرایط برق مذكور از نظر ولتاژ تغذیه و حداكثرافت ولتاژ در حین كار و یا راه اندازی مطابق با استاندارهای FEM و IECمی باشد كه توسط فروشنده به اطلاع خریدار می رسد.

*  اخذ و ارائه تمامی مجوزهای محلی جهت اجازه نصب در تعهد كارفرماست.

*  تامین تكیه گاهها و كلیه كارهای لازم برای نصب ستون ها در تعهد خریدار است .

* بمحض تائید برنامه زمانبندی نصب، عملیات نصب آغاز و در روزهای كاری و متوالی تا اتمام عملیات ادامه می یابد چنانچه بعلت قصور خریدار ، مراجعه مجدد لازم شود، كلیه هزینه های مرتبط بعهده خریدار است.

* كلیه عملیات باید در محیطی داخلی، سرپوشیده، بر روی كف مستحكم و در محیطی غیر خطرناك انجام پذیرد.

* خریدار در قبال وجود فضای آزاد بالای جرثقیل مورد نیاز برای نصب جرثقیل متعهد است.

* در طول عملیات نصب انجام هرگونه سوراخكاری، برشكاری، جوشكاری لازم مجاز باشد.

* چنانچه جرثقیل بر روی تیر منصوب قبلی نصب می گردد، خریدار نسبت به مناسب و ایستا بودن سازه آن متعهد و مسئول است.

* چنانچه مقرر است جرثقیل از ریل منصوب قبلی استفاده كند، كارفرما نسبت به كیفیت ریل و قرار گرفتن اندازه ها در حدود تلورانس مجاز طبق استاندارد متعهد و مسئول است.

* نصب جرثقیل شامل نصب كلیه قطعات  مكانیكال و الكتریكال، تنظیمات لازم و همچنین تست بار می باشد.

* كارفرما متعهد به تامین وزنه جهت اجرای تست بار است مگر آنكه توافق بصورت دیگری باشد.

*  قطعات فولادی كه توسط فروشنده تامین نمی گردد میبایست حداقل دارای پرایمر باشد.

* هزینه تامین جرثقیل موبایل لازم جهت نصب (مگر اینکه به گونه ای دیگر توافق شده باشد)

 

                               

تماس با ما

خوزستان /اهواز /پاداشهر /خیابان 10 پادادشهر/سیتی سنتر هیراد/طبقه سوم اداری/ واحد9

 شماره تلفن دفتر مرکزی:           35545246-061

شماره تلفکس دفتر مرکزی:        35545247-061

شماره تلفن همراه مدیریت:         09161111870

شماره همراه مسئول دفتر :        09160407384

    e mail:nks.group2000@gmail.com

   web site:www.nksco.ir