طراحی و ساخت جرثقیل های صنعتی

 
جرثقیل

 

شرکت فنی مهندسی نیرو کشش صنعت در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات جا بجایی مواد شامل جرثقیل های سقفی ،ستونی ،بازویی، دوروازه ای ،بندری و آسانسور های باربر و لوازم و تجهیزات متعلق به آنها فعال میباشد .

این شرکت با سابقه کاری مفید در زمینه ساخت  و تولید  تجهیزات فوق دارای پرسنلی  مجرب و مرتبط با طراحی سازه های فلزی بوده و همواره در جهت ارتقا کیفیت تولیدات و کارهای اجرایی و پیگیری در انجام امور ،طبق ضوابط و استانداردهای مربوطه می کوشد .

این شرکت ارائه دهنده انواع سازه های جرثقیل

1-ستونی بازویی طولبازو از  2 متر تا 10 متر ظرفیت از 125 کیلوگرم تا 6.3 تن

2-تک پل suspension از دهانه 6 تا 18 متر  ظرفیت از 0.5 تا 8 تن

gantry 3  دروازه ای  از دهانه 6 متر تا 32 متر  ظرفیت از 1 تن تا 100 تن

4-بازویی از طول بازویی 2 تا 7 متر  ظرفیت 125 کیلوگرم  تا 5 تن

5-دو پل BLD از دهانه 6 تا 32 متر ظرفیت  3 تا 100 تن

6-تک پل BLD از دهانه 6 تا 26 متر ظرفیت 1 تا 100 تن

7-تک پل HLM از دهانه 6 تا 17 متر ظرفیت  1تا 8 تن

8-منو ریل ثابت

 

شرکت نیرو کشش صنعت ارائه دهنده سیستم های نوین در راه اندازی جرثقیل های سقفی با سیستم کنترل سرعت (inverter)  وکنترل از راه دور (remote control)  همراه با سیستم (over lod) آنتی کلوژن -میکانیکی -الکتریکی

تماس با ما

خوزستان /اهواز /پاداشهر /خیابان 10 پادادشهر/سیتی سنتر هیراد/طبقه سوم اداری/ واحد9

 شماره تلفن دفتر مرکزی:           35545246-061

شماره تلفکس دفتر مرکزی:        35545247-061

شماره تلفن همراه مدیریت:         09161111870

شماره همراه مسئول دفتر :        09160407384

    e mail:nks.group2000@gmail.com

   web site:www.nksco.ir